Lymfedrenasje aktiverer lymfesystemet.

Lymfedrenasje -metoden bruker lette pulserende trykk med hendene til a stimulere det lymfatiske system. Det er mest brukt for tilstander som oppstar pa grunn av darlig lymfesirkulasjon, som for eksempel ved odem og inflammasjon. Lymfedrenasje ble utviklet av de danske fysioterapeutene Estrid og Emil Vodder i 1930-arene. Teknikken er godt kjent i Sentral-Europa, hvor den er blitt akseptert av mange leger.

Kilde: NOU 1998:21

Lymfedrenasje virker forebyggende, men har også vist seg effektiv ved behandling av blant annet depresjoner, fibromyalgi (fibrositt), høyt blodtrykk, hovne/urolige ben,  reumatiske lidelser, uren hud, ødemer (væskeansamlinger), cellulitt, overvekt og dårlig blodsirkulasjon. Lymfedrenasje er også bra for de som har nedsatt immunforsvar og er plaget med gjentatte infeksjoner.

Lymphatic Massage/drainage – Reccommended in flu season and other infections, as it directly stimulate the immunity system! The lymphatic drainage increases lymph flow and the immune function is enhanced as it improves the production of lymphocytes. This massage is absolutely reccommended for patients with edema and heavy legs, lack of energy or poor immune system, sport injures, as after sport or neuromuscular massage lymphatic drainage clears the tissue debris and helps it to regenerate.

Another indication are scars. Lymph work has been proved to enhance the scarring process thanks to improved circualtion and immunity; the damaged vessels are stimulated to heal. Beyond its application for injuries, it has been used to enhance the quality of the skin, particularly on the face. When the lymph is flowing, the skin cells are being bathed in fresh fluid, and the skin look vibrant, healthy and alive!