FULL KROPPSMASSASJE M.M.!

Hvorfor velge en ting når man kan få allt i ett?!
I denne  massasjen vil du få:

  • SONETERAPIREFLEXOLOGI
  • KLASSISK MASSASJE
  • TERAPAUTISK BERØRELSE
  • RESONANSTERAPI
  • AKUPRESSUR
  • ANSIKT OG HODEMASSASJE

Samt om ønskelig terapeutisk stemmebruk, toning og bruk av syngeboller. I tillegg vil du kunne få råd og veiledning til ernæring og kosthold. og tilpasset treningsprogrammer.  ” Dette er tiden for å være som Ole brum, Ja, takk begge deler!” Men her får du ikke “kun”  2 muligheter men alle i ett. Det er jo så mange slags massasjer og terapier å velge imellom nå tildags, så hvorfor ikke prøve en massasje som inneholder det meste! En massasje som varer i hele 2timer!! Da kan man endelig virkelig skjemme bort seg selv.

SONETERAPIREFLEXOLOGI:
Fotsoneterapi er basert på et system av soner i føttene som gjenspeiler kroppens forskjellige organer og deler. Ved sykdom eller svakhet i et organ kommer det en ømfintlig fortykkelse i underhuden i den korresponderende sonen i foten. Et lignende system av korresponderende soner finnes i hendene og benyttes i håndsoneterapien. Behandlingen består i punktmassasje av slike affiserte soner. Behandlingen kan være smertefull, men vil likevel i de fleste tilfeller oppleves av pasienten som en «lettelse». Fordi soneterapi først og fremst fremmer pasientens selvhelbredende prosesser, har soneterapi et meget bredt indikasjonsområde

HISTORIK:
I legen Akhmabors grav i Saqqara i Egypt finnes det veggmalerier fra det tidlige 6. dynasti (ca. 2330 f.Kr.) som sannsynligvis viser en scene fra en soneterapeutisk behandling. Vi har også andre vitnesbyrd som tyder på at soneterapi har vært en viktig del av den gamle egyptiske legekunst, som i følge den greske historieskriveren Herodot sto høyt.

Den moderne soneterapien stammer fra Amerika. Ifølge doktor Joseph Bachmann som underviste i fysiologi i USA i årene 1846-1881, ble fotsoneterapien oppdaget i 1842. Den er kjent fra enkelte nordamerikanske indianertradisjoner. I begynnelsen av vårt århundre ble soneterapien videreutviklet og systematisert av den amerikanske øre-nese-hals-legen William H. Fitzgerald.

KLASSISK MASSASJE:
Får deg til å slappe godt av, og glemme allt stress og mas fra hverdagen. Det er en massage som er behagelig og beroligende.

TERAPAUTISK BERØRING:
Therapeutisk Touch (TT) – på norsk «terapeutisk berøring» er ikke åndelig healing, det er en vitenskapelig og klinisk testet avspenningsmetode. Det er en standardisert form for støttebehandling som i økende grad tas i bruk på sykehus, sykehjem og legekontor i USA, og det er også på vei inn i Europas helsevesen

Konseptet går ut på å arbeide med pasientens energifelt, det bioelektromagnetiske feltet som omgir menneskekroppen. Metoden løser opp energimessige blokkeringer og hjelper pasientens energi til igjen å flyte naturlig i kroppen. TT baserer seg på teorien om at mennesket er et åpent energisystem i interaksjon med omgivelsene. Erfaring viser at personer i en rolig og fokusert sinnstilstand, kan oppfatte å la seg gjensidig påvirke av hverandres energifelt.

TT kan redusere stress, angst og smerte, redusere behovet for smertestillende midler etter operasjoner, dempe hjerte-karsydommer og kretsløpsproblemer generelt, samt stimulere til leging av sår. Ingen studier har påvist negative virkninger.
Janet Quinn har publisert nok en vitenskapelig artikkel om TT i Advances in Nursing Science (1992). Denne artikkelen er et pilotstudie som antyder at TT kan ha positiv virkning på immunforsvaret hos både behandler og pasient.

RESONANSTERAPI:
Her arbeides det presist i resonansen som finnes mellom energi i kroppens midtområde og mental energi rundt hodet. Denne teknikken har visst seg effektiv både ved hodepine, tretthet, nakkesmerter og ved fordøyelsesvansker og ved vansker med å gjennomføre forsetter. Det er utviklet en egen resonansbasert topunktsteknikk for arbeid på de ulike punkter i energifeltet der sinn og kropp møtes, for å kunne arbeide direkte på fysiske og psykiske plager fra angst og depresjon og kroniske smerter. Resonansprinsippet styrer dette.

THAI-YOGA MASSASJE:

Kombinasjon av akupressur, energi meridian arbeid, og yoga- lignende utøyninger.Fordelene med thai- massasje virker ikke bare inn på det fysiske plan men har vist at denne massasje har psykologiske forbedrings fordeler på mange plan. Foruten om det, så er det sterk styrkende på immun-systemet, forbedrer blod-sirkulasjon, fleksibilitet, og muskelsmerter.

Spesielt gunstig for de som har stive muskler fra stress eller overanstrengelse i jobb eller trenings sammenheng. Denne massageteknikken kan også hjelpe til å få tak i de som har mistet sitt bevegelsesutslag ved uhell eller muskelsykdommer. Ved å oppmuntre kroppens lymfatiske funksjon, kan dette med dyp vevs massase og utøyninger hjelpe kroppen med å rense ut (detoxify) , øke immunsystemet, og hindre sykdom og skade på ligamenter.

AKUPRESSUR:
Den moderne akupressur som blir brukt her springer ut fra Taoistisk filosofi, tradisjonell Kinesisk medisin,  Japansk trykketeknikk og noe sjamanistisk og vestlig psykologi. Man trykker på anspennte eller vonde steder, og da blir spenningen og smerten mindre. Det er mest anerkjennt for å hjelpe spesiellt for hodepine, forskjølelse, mestrasjonsmerter eller muskelspenninger og øker blodsirkulasjonen.

*Samt , astma og allergi, listen blir utvidet som behandlingens effektivitet er blitt godkjennt som “utprøvd viten”! Det er derfor blitt godkjennt av helsevesenet, da man kan se at det er en sammenheng med energibanene ( meridiansystemet) og nervesystemet, som igjen viser seg som en effektivt behandling for smertelindring.

ANSIKTS OG HODEMASSASJE:
Har flere dokumenterte bevis på at det gir foryngende effekt samt reduserer stress og forbedrer konsentrasjonsevnen. Her brukes også noen  akupressur punkter men mest vil det være behagelig og utrolig avslappende. Flere har sovnet etter behandling!